Yleiset käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan verkkokauppa Rageon.fi (myöhemmin Rageon) omistamiin verkkosivustoihin. Käyttämällä verkkokauppaa (myöhemmin Palvelu)  käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua, mikäli hän ei hyväksy ja noudata näitä käyttöehtoja.

Alle 18-vuotiaalla käyttäjällä tulee olla huoltajan lupa Palvelun käyttämiseen.

 

2. Immateriaalioikeudet

Palvelun ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Rageon verkkokaupalle. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei niitä ole tässä erikseen myönnetty. Verkkosivuston, verkkosivuston sisällön tai sen osan kopiointi, siirtäminen, levittäminen tai varastointi kaikissa muodoissa ilman Rageonin kirjallista lupaa on kielletty, elleivät nämä käyttöehdot anna siihen oikeutta.

Palvelussa mainitut suojatut tavaramerkit, tuotteet tai toiminimet ovat omistajiensa omaisuutta.

Käyttöehdoilla tai Palvelun käytöllä ei sellaisenaan tai välillisesti myönnetä lisenssiä tai muuta oikeutta tekijänoikeuteen, patentteihin, tavaramerkkeihin tai muihin Palvelussa oleviin immateriaalioikeuksiin.

 

3. Käyttöoikeus

 

Palvelun käyttö on sallittu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua omalla tietokoneellaan tai muulla siihen sopivalla laitteella sekä tulostaa Palvelusta sisältöä vain omaan henkilökohtaiseen käyttöön. Palvelun yksittäiseen sisältöön tai materiaaliin voivat soveltua erikseen ilmoitetut ehdot. Palvelussa olevien kuvien käyttö ei ole sallittu ilman Rageonin erillistä suostumusta. Lehdistötiedotteiden ja muiden julkisiksi luokiteltavien asiakirjojen käyttö on sallittu julkisessa viestinnässä, jos tiedonlähde mainitaan.

 

4. Käyttäjien luoma sisältö

 

Käyttäjä vakuuttaa, että hänellä on tekijän- ja muut oikeudet sisältöön tai materiaaliin, jonka hän luo tai julkaisee Palvelussa (”käyttäjän sisältö”) sekä ettei käyttäjän sisältö riko sovellettavaa lainsäädäntöä, eikä ole muulla tavalla sopimatonta. Rageon ei ole vastuussa käyttäjien sisällöstä.

Rageon ei takaa käyttäjän sisällön julkaisemista Palvelussa. Rageon varaa oikeuden poistaa Palvelusta harkintansa mukaan ja siitä ilmoittamatta mitä tahansa käyttäjän sisältöä, joka rikkoo tai jonka voidaan epäillä rikkovan näitä käyttöehtoja, tekijänoikeuksia, lainsäädäntöä tai joka on loukkaavaa tai muuten sopimatonta.

Käyttäjän sisältö, kommentit, lausunnot tai huomautukset ovat käyttäjän henkilökohtaisia mielipiteitä. Rageon ei ole vastuussa niiden paikkansapitävyydestä tai oikeellisuudesta.

Käyttäjän on huomioitava, että kaikki Palvelussa luotu tai Palveluun ladattu käyttäjän sisältö saattaa olla toisten käyttäjien saatavilla, käytettävissä, kommentoitavissa sekä jaettavissa.

Mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja, Rageon pidättää oikeuden estää käyttäjää käyttämästä Palvelua.

Luomalla tai lataamalla käyttäjän sisältöä käyttäjä antaa Rageonille jatkuvan, siirrettävän, ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen oikeuden muuttaa, kopioida, luovuttaa edelleen, saattaa yleisön saataville ja julkaista käyttäjän sisältöä sekä liittää käyttäjän sisältöä Palveluun ja omaan kaupalliseen materiaaliinsa ilman erillistä suostumusta ja ilman eri korvausta.

 

5. Yksityisyys ja henkilötiedot

 

5.1 Evästeiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeet ovat olennainen osa Palvelun toimivuutta. Jotta verkkosivustoa voidaan parantaa ja taata hyvä käyttökokemus, evästeet tallentavat tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää verkkosivustoa.

Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet voi poistaa käytöstä muuttamalla selaimen asetuksia. Evästeiden käytöstä poistaminen heikentää Palvelun toimivuutta ja käyttökokemusta. Evästeiden käytöllä voimme tunnistaa ja laskea anonyymisti Palvelun käyttäjät ja kerätä tietoa siitä miten ja milloin Palvelua käytetään. Evästeiden käytön tarkoitus on analysoida ja kehittää Palvelua ja parantaa käyttäjän käyttökokemusta sekä hyödyntää niitä Palvelun tilastollisessa seurannassa sekä sisällön kohdentamisessa.

Evästeet tai muut vastaavat tekniikat, kuten selaimen paikallinen tietovarasto, eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

5.2 Henkilötiedot

Rageon saattaa kerätä käyttäjien henkilötietoja Palveluun rekisteröityessä tai muussa tapauksessa, jossa käyttäjä luovuttaa Palveluun henkilötietoja. Henkilötietoja käsitellään näiden käyttöehtojen, verkkosivuston rekisteriselosteen ja henkilötietolain mukaisesti.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei tietojen tekninen käsittely Rageonin puolesta sitä vaadi. Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Ellei kilpailun, kisan, arvonnan tai muun kampanjan yhteydessä ole toisin ilmoitettu, henkilötietoja kerätään Palvelun tai Rageonin sähköisten palvelujen tarjoamiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittämiseksi, analysointi- ja tilastointitarkoituksiin sekä palvelun ylläpitäjän ja verkkosivuston käyttäjän väliseen viestien vaihtoon.

 

6. Tekninen tuki

Rageon ei tarjoa Palvelun käyttäjille teknistä tai muuta tukea.

 

7. Rageon vastuu

 

Rageon ei ole vastuussa Palvelun tai käyttäjän yhteyksien turvallisuudesta Palveluun tai Palvelussa.

Palvelua tarjotaan SELLAISENAAN ja ilman minkäänlaisia takuita. Rageon ei anna takuita Palvelun tietojen yleisen käyttötarkoituksen mukaisuudesta tai soveltuvuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, omistusoikeuksista tai siitä, että Palvelu ei loukkaisi kolmansien oikeuksia.

Rageon ei ole vastuussa Palvelun, verkkosivuston tai niiden sisällön tietojen oikea-aikaisuudesta, tarkkuudesta, saatavuudesta tai häiriöistä saatavuudessa, vioista (mukaan lukien virukset) Palvelussa tai sen sisällössä. Missään tapauksessa Rageon ei ole vastuussa käyttäjien tietokoneohjelmille, laitteistolle tai muulle omaisuudelle aiheutuvista vahingoista, ei edes huolimattomuudesta tai tilanteessa, jossa Rageonia on informoitu tällaisen vahingon mahdollisuudesta. Käyttäjä voi ilmoittaa virheestä tai ongelmatilanteesta Rageonille palautelomakkeella.

Rageon saattaa muuttaa, päivittää, peruuttaa tai poistaa Palvelun, verkkosivustojen sisältöä tai osia niistä harkintansa mukaan ilman eri ilmoitusta.

 

8. Yhteystiedot

 

Palveluntarjoajan tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain 21 §:ssä tarkoitettu yhteyspiste on:

Rageon.fi, Teerisuontie 8 lt 2, 00700 Helsinki, sähköposti info@rageon.fi, puh.0401391485

Käyttäjät voivat ilmoittaa sopimattomasta tai tekijänoikeuksia loukkaavasta sisällöstä sähköpostitse osoitteeseen: info@rageon.fi. Loukkaavaan sisältöön liittyviin tapauksiin puututaan mahdollisimman pian.

 

9. Muut ehdot

 

Palvelussa voi olla linkkejä tai yhteyksiä verkkosivuille, jotka ovat kolmannen osapuolen omistamia tai ylläpitämiä. Rageon.fi ei kontrolloi kolmannen osapuolen verkkosivujen sisältöä eikä voi ottaa vastuuta materiaalista, jonka kolmas osapuoli on tehnyt tai julkaissut verkkosivuillaan.

Verkkosivuilla voi olla myös sosiaalisia laajennuksia (esim. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram). Kolmansien osapuolten ylläpitämät laajennukset latautuvat kyseisten palvelujen omilta palvelimilta. Palvelussa oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai välittämiin laajennuksiin sovelletaan kyseisten palvelujen omia käyttö- ja muita ehtoja.

Rageon.fi pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja siitä ilmoittamatta.